พิชญา ลำไยอบแห้ง – หน้าแรก Rotating Header Image

คุณค่าทางอาหาร

คุณค่าทางอาหารของลำไย

สารอาหาร เนื้อลำไยสด เนื้อลำไยแห้ง
ความชื้น ร้อยละ 81.10 17.80
ไขมัน ร้อยละ 0.11 0.40
เส้นใย ร้อยละ 0.28 1.60
โปรตีน ร้อยละ 0.97 4.60
เถ้า ร้อยละ 0.56 2.86
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 16.98 72.70
ค่าพลังงานความร้อน กิโลแคลอรี่ / 100 กรัม 72.79 311.80
แคลเซียม มิลลิกรัม / 100 กรัม 5.70 27.70
เหล็ก มิลลิกรัม / 100 กรัม 0.35 2.39
ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม / 100 กรัม 35.30 159.50
วิตามินซี มิลลิกรัม / 100 กรัม 69.20 137.80
โซเดียม มิลลิกรัม / 100 กรัม - 4.50
โปแตสเซียม มิลลิกรัม / 100 กรัม - 2,012.00
ไนอาซีน มิลลิกรัม / 100 กรัม - 3.03
กรดแพนโทธินิค มิลลิกรัม / 100 กรัม - 0.57
วิตามินบี 2 มิลลิกรัม / 100 กรัม - 0.37

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำไยอบแห้ง
สั่งซื้อลำไยอบแห้งที่นี่